top of page

Energetické poradenství a projekce

Naše společnost nabízí komplexní řešení v oblasti energetiky a energetického poradenství.

Jsme držiteli příslušných oprávnění a kvalifikací MPO pro zpracovávání energetických studií a posudků a držitelé autorizace ČKAIT pro pozemní stavby a projekce technického zařízení budov.

Zpracujeme pro Vás průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické audity a posudky dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

V rámci energetického hodnocení provozu nabízíme termovizní měření objektu, analýzu kvality dodávek el. energie a podrobný instalační audit.

Implementujeme energetický management podle ČSN EN ISO 50001.

Provádíme hodnocení obálky budovy podle ČSN 730540-2:2011

projekce

PROVÁDÍME:

  • Energetický audit

  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

  • Kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie

  • Energetický posudek

  • Termovizní měření

  • Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 (EnMS)

  • Projekční činnost v oboru elektro

  • Projekční činnost v oboru TZB

bottom of page